Servicecentre

Danmark, service center

On-line booking: www.dt-s.dk
Tlf. 0045 70 13 02 22

Norge, service center

Mail: Vestfrost service Norge
Tlf: 0047 81509990

Sverige, service center

Mail: Vestfrost service Sverige
Tlf: 0046 13356250

Husk at have serienummer på dit produkt samt
fakturadato klar når du kontakter et servicecenter.