De mest stillede spørgsmål til køle-og fryseapparater

 

Spørgsmål: Hvordan børnesikres gamle apparater?
Svar: Gamle køleskabe og frysere er ofte udstyret med komplicerede smæklåse som kun kan åbnes udefra. Hvis du har en sådan model stående eller kasserer den, så husk at ødelægge låsen først. Således forhindrer du, at legende børn bliver indespærret og kommer i livsfare.
 

Spørgsmål: Hvad er den optimale temperatur i et køle eller fryseskab?
Svar: Der skal være omkring plus 5 grader i køleskabet og minus 18 grader i din fryser. Lavere temperaturer er unødvendige og vil blot belaste din økonomi. Det forholder sig nemlig sådan at for hver grad temperaturen sænkes, stiger elforbruget med 2-5%. Hvis døre og låger ikke er tætte kan dette medføre temperaturstigninger.


Spørgsmål: Hvorfor ligger der vand i bunden af mit køleskab?
Svar: Det kan skyldes, at drænrøret til kondensvandet er tilstoppet. Det sidder på bagsiden af køleskabet. Tør køleskabets bund af, og rengør røret og udløbshullet med en vatpind. Du kan undgå problemer ved at rengøre drænrøret regelmæssigt.
 

Spørgsmål: Hvad gør jeg ved bortrejse?
Svar: Er man bortrejst i længere tid, afbryd strømmen, tøm og rengør skabet og lad døren/dørene stå åbne, for at undgå lugtgener.
 

Spørgsmål: Hvordan bortskaffes køleskabe og frysere?
Svar: Køleskabe og frysere indeholder materialer som kan genanvendes. Ved bortskaffelse skal stikket fjernes fra ledningen og dørene afmonteres. Et kasseret skab med dørene på er livsfarligt for børn under leg. Vær opmærksom på gældende miljøregler. Kommunens tekniske forvaltning kan oplyse dig om hvordan opsamling og genanvendelse af sådanne apparater foregår i kommunen.


Spørgsmål: Hvordan sparer jeg energi?
Svar: Du kan spare energi ved at nedkøle varm mad og drikke inden de kommer i køleskabet; lade frosne varer tø op i køleskabet; holde døren lukket så meget som muligt; samt jævnligt kontrollere at døren lukker tæt.


Spørgsmål: Hvad er vigtigt at se efter, når jeg vurderer køleskabe og frysere?
Svar: Når du køber nye hårde hvidevarer, er det vigtigt at vælge energirigtigt. Det er en effektiv måde at nedsætte elregningen på.
EU's energimærke kan hjælpe dig på vej. Hvidevarer er mærkede på en skala fra A+++ til G, hvor A+++ har det mindste elforbrug. I forretningen skal apparaterne være forsynet med dette energimærke. 


Spørgsmål: I hvilken omgivelsestemperatur placeres køleskabet eller fryseboksen bedst?
Svar: Dette afhænger skabets/fryseboksens klimaklasse (står på typeskiltet inde i skabet eller ved bokse, bag på).
Klimaklasse Tilladt rumtemperatur
SN +10 °C til +32 °C
N +16 °C til +32 °C
ST +18 °C til +38 °C
T +18 °C til +43 °


Spørgsmål: Hvordan rengør jeg køleskabet?
Svar: Efter at have afbrudt strømmen på tænd/sluk knappen, kan skabet rengøres. Dette gøres bedst med en opløsning af lunkent vand (max. 60 °C) tilsat lidt opvaskemiddel. Anvend ikke rengøringsmidler, som kan ridse. Brug en blød klud. Vask efter med rent vand og tør grundigt af. Undgå, at der kommer vand ind i betjeningspanelet.


Spørgsmål: Hvordan rengøres rustfrit stål og aluminium?
Svar: Døre i rustfrit stål eller i aluminium rengøres bedst med en plejespray og en blød klud. Der findes forskellige plejemidler som kan anvendes. Disse kan købes hos de fleste hvidevareforhandlere. Brug aldrig klorholdige rengøringsmidler, skurepulver eller ståluld.


Spørgsmål: Vibrationer eller generende støj
Svar: Mulige årsager kan være at skabet står skævt og/eller hviler op mod andre køkkenelementer. Indstil skabet med et vaterpas og/eller ryk skabet væk fra køkkenelementerne eller apparater, som står umiddelbart op ad skabet.


Spørgsmål: Kompressoren kører konstant
Svar: Mulige årsager kan være en for lav temperaturindstilling og/eller en for høj rumtemperatur. Indstil højere temperatur og/eller sørg for god ventilation