Vejledning

Hvor må produktet placeres?

 

Placering
Af sikkerhedsmæssige og driftsmæssige grunde må ingen af Vestfrosts apparater placeres udendørs. 

Stil skabet på et plant underlag i et tørt og godt ventileret rum (max. 70-75% relativ luftfugtighed afhængig af produktet). Anbring ikke skabet tæt på varmekilder såsom komfur eller radiator og undgå at det udsættes for direkte sollys eller varme fra anden varmekilde

Ventilation ved indbygning
Det er vigtigt, at skabet får tilstrækkelig ventilation og at der er uhindret luftcirkulation over, under og omkring det.
Figurerne 1 og 2 viser hvordan du sikrer den nødvendige cirkulation omkring skabet.

Rumtemperaturen
Klimaklassen står på typeskiltet. Den kan også findes den under de tekniske specifikationer på www.vestfrost.dk. Den angiver indenfor hvilke rumtemperaturer køleskabet kører optimalt.

 

Klimaklasse

Tilladte rumtemperaturer

SN

+10 °C til +32 °C

N

+16 °C til +32 °C

ST

+18 °C til +38 °C

T

+18 °C til +43 °C

 

Installation
Underlaget hvorpå skabet opstilles skal være plant. Brug ikke en ramme eller lignende.
Skabet kan stå frit op ad en væg, bygges ind i et køkkenelement eller stå side om side mad andre skabe.
Efter installation skal netstikket være tilgængeligt.